Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật

Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật

8.1.1 và 16.1.1
Từ 8 giờ 30 phút ngày 15/08/2008 đến 10 giờ 00 phút 15/10/2008
480 ngày
Giá gói thầu:
 • 400000000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu