Cung cấp MBA (1/2 máy); Cầu chì tự rơi, Thu lôi van; Cách điện 22kV; Dây buộc cổ sứ định hình; Cáp trung thế XLPE M50-24kV; Cáp bọc hạ thế M150; M95

Cung cấp MBA (1/2 máy); Cầu chì tự rơi, Thu lôi van; Cách điện 22kV; Dây buộc cổ sứ định hình; Cáp trung thế XLPE M50-24kV; Cáp bọc hạ thế M150; M95

2
08/2008
09/2008
Giá gói thầu:
 • 151.024.500 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Mua sắm trực tiếp
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói