Thông báo mời thầu gói thầu: Chì niêm phong công tơ

Thông báo mời thầu gói thầu: Chì niêm phong công tơ, Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ kế hoạch sửa chữa lớn và vận hành kinh doanh bán điện năm 2008

Tên dự án:Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ kế hoạch sửa chữa lớn và vận hành kinh doanh bán điện năm 2008
Tên gói thầu:Chì niêm phong công tơ
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Quản lý Đấu thầu_ Công ty Điện lực TP Hà Nội- 69-Đinh Tiên Hoàng- Hoàn Kiếm- Hà Nội. ĐT:2200852/ fax:2200853
11/06/2008 đến 25/06/2008
500.000 (VND)
25/06/2008 14:00
25/06/2008 14:00