Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

4
Tháng 9/2008
200 ngày
Giá gói thầu:
 • 163.709.154 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói