Mua sắm thiết bị cho xưởng điện tử công nghiệp, xưởng cơ khí động lực thuộc công trình Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Long An

Mua sắm thiết bị cho xưởng điện tử công nghiệp, xưởng cơ khí động lực thuộc công trình Trường Trung học kinh tế kỹ thuật Long An

1
Từ ngày 18/8/2008 đến 17/9/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 4307715000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá