Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp, Tr­ường THCS xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Tên dự án:Tr­ường THCS xã Sủng Tráng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Tên gói thầu:Xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Cổ phần xây dựng SHPY số: 90 đường Nguyễn Trãi TXHG tỉnh Hà Giang, Điện thoại 0219888432
10/06/2008 đến 25/06/2008
1000000 (VND)
25/06/2008 09:00
25/06/2008 09:00