Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

05
Quý IV năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 26118941 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm