Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa, XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CÀ MAU.

Tên dự án:XÂY DỰNG MỚI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH CÀ MAU
Tên gói thầu:Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, chiếu sáng ngoài nhà và hệ thống tiếp địa
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Văn hoá – Xã hội tỉnh Cà Mau, số 3G đường An Dương Vương phường 7 thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0780 817384 – 0780 817394 – fax: 0780 817384
10/06/2008 đến 23/06/2008
1.000.000 (VND)
23/06/2008 14:00
23/06/2008 14:00