Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc công trình “Cấp điện Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng công nghệ sinh học, tỉnh Thừa Thiên Huế”

Gói thầu số 04: Cung cấp vật tư và thi công xây dựng thuộc công trình “Cấp điện Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng công nghệ sinh học, tỉnh Thừa Thiên Huế”

01
Đóng thầu vào lúc 08h30 và Mở thầu vào lúc 09h 00 ngày 06/10/2008
Từ ngày 14/10/2008
Giá gói thầu:
 • 1310156322 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá