Khảo sát địa chất

Khảo sát địa chất

02
năm 2007-2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 100.572.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói