Tư vấn lựa chọn nhà thầu

Tư vấn lựa chọn nhà thầu

2
quý IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 26.151.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói