Kiểm toán quyết toán

Kiểm toán quyết toán

6
quý III/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 34.360.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói