Cung cấp, lắp đặt máy bơm SH và CC

Cung cấp, lắp đặt máy bơm SH và CC

12
Quý III/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói