Quản lý dự án

Quản lý dự án

15
Quý III/2009
Theo tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 183.057.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian