Mua thiết bị tin học

Mua thiết bị tin học

01
45 ngày kể từ khi phát hành HSMT
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 150000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói