Thông báo mời thầu : Gói thầu Tư vấn khảo sát thiết kế bước BVTC, TDT

Thông báo mời thầu : Gói thầu Tư vấn khảo sát thiết kế bước BVTC, TDT, Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải – Cát Bà (đoạn Cái Viềng – Mốc Trắng),

GT : Tư vấn khảo sát thiết kế bước BVTC, TDT

Thuộc D.A : Đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường xuyên đảo Cát Hải – Cát Bà (đoạn Cái Viềng – Mốc Trắng)

Nguồn vốn : Ngân sách Nhà nước

Bên mời thầu : Công ty đường bộ Hải Phòng

Hình thức đấu thầu : Rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSYC : từ 08 giờ 00 ngày 16/06/2008 đến 9 giờ 00 ngày 01/07/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Công ty đường bộ Hải Phòng, số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Hải Phòng. Điện thoại/Fax : (031) 3511352/3700408.

Giá bán : 200.000 đồng

Thời điểm đóng thầu : 9 giờ 00 ngày 01/07/2008