Mua sắm và lắp đặt thiết bị

Mua sắm và lắp đặt thiết bị

03
Quý II năm 2009
60 này
Giá gói thầu:
 • 1.018.724.960 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói