Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục: Hệ thống cấp nước (phần tuyến ống) thuộc công trình Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Tân Trà

Thông báo mời thầu gói thầu: Hạng mục: Hệ thống cấp nước (phần tuyến ống) thuộc công trình Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Tân Trà

Tên dự án:Khu tái định cư Tân Trà
Tên gói thầu:Hạng mục: Hệ thống cấp nước (phần tuyến ống) thuộc công trình Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Tân Trà
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban Quản lý dự án Sơn Trà – Điện Ngọc số 277 đường Nguyễn Công Trứ – thành phố Đà Nẵng, điện thoại số 0511.3934760 hoặc 0511.3936580, fax: 0511.3934758
26/06/2008 đến 10/07/2008
800.000 (VND)
10/07/2008 08:50
10/07/2008 08:50