Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp

Thông báo mời thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp, Đường ven đầm Cầu Hai nối thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì

Tên dự án:Đường ven đầm Cầu Hai nối thị trấn Phú Lộc và xã Lộc Trì
Tên gói thầu:Toàn bộ phần xây lắp
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Văn phòng Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Lộc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
30/06/2008 đến 18/07/2008
1.000.000 (VND)
18/07/2008 14:00
18/07/2008 14:00