Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán công trình

Gói thầu số 6: Tư vấn kiểm toán công trình

1
Quý I năm 2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.241.075 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm