Thiết bị

Thiết bị

4
Quý III, Quý IV năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.544.895.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói