Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình

Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng của công trình

7
Quý II năm 2009
390 ngày
Giá gói thầu:
 • 84.970.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá