Hệ thống kính hiển vi điện tử quét có kết hợp phổ tia X tán xạ năng lượng (SEM/EDX); Đào tạo chuyên sâu về SEM/EDX

Hệ thống kính hiển vi điện tử quét có kết hợp phổ tia X tán xạ năng lượng (SEM/EDX); Đào tạo chuyên sâu về SEM/EDX

Gói số 2
Quý IV/2008
Quý IV/2008-Quý II/2009
Giá gói thầu:
 • 132.500 (EURO)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói