Gói thầu xây lắp công trình Trạm bơm thuỷ luân xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương.

Gói thầu xây lắp công trình Trạm bơm thuỷ luân xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương.

01
tháng 10 năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.482.637.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói