Sửa chữa và thay thế phụ tùng hệ thống khí y tế

Sửa chữa và thay thế phụ tùng hệ thống khí y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh

Gói thầu số SC 01/08
Tháng 9
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 36.900 (USD)
 • IDA
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói