Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

Gói thầu số 9: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

9
Quý III năm 2010
Quy định cụ thể trong hồ sơ yêu cầu
Giá gói thầu:
 • 250.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói