Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trạm xử lý nước thải công suất 5200m3/ngđ

Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trạm xử lý nước thải công suất 5200m3/ngđ

TT13
15/1/2009 đến 25/1/2009
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 46.519.200 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm