Thi công nhà điều hành khu công nghiệp

Thi công nhà điều hành khu công nghiệp

TC04
07/02/2009 đến 17/02/2009
395 ngày
Giá gói thầu:
 • 35.871.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá