Máy bơm bóng trong lòng động mạch chủ

02 – TTBYT – 2008. Máy bơm bóng trong lòng động mạch chủ (01 cái)

Gói 02
Tháng 11 năm 2008
03 tháng
Giá gói thầu:
 • 760.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói