Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

Mua sắm trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên

01
9 giờ ngày 15/10/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 2150000000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói