Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa Phố Nối

Mua sắm trang thiết bị bệnh viện đa khoa Phố Nối

01
14 giờ ngày 03/11/2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 961800000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói