G.T: Xây dựng Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh

G.T: Xây dựng Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh

G.T: Xây dựng Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh

Thuộc D.A “Xây dựng Sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh”

Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

Bên mời thầu: Sở Công Thương Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 22/7/2008 đến 16 giờ 30, ngày 25/7/2008 (trong giờ hành chính)

Đ.Đ: Sở Công Thương Hà Tĩnh, 66 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 890899. Email: socongthuonghatinh@vnn.vn

Hạn cuối nhận HSĐX: 16 giờ, ngày 30/7/2008.