Bảo hiểm công trình hạng mục cổng và tường rào

Bảo hiểm công trình hạng mục cổng và tường rào

08
Năm 2009
Kể từ khi ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
Giá gói thầu:
 • 26.850.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói