Cung cấp bộ lưu điện

Cung cấp bộ lưu điện

1
Tháng 10
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 467000000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói