Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học 4 phòng

Thông báo mời thầu gói thầu: Khối lớp học 4 phòng, Trường tiểu học Thạnh Hòa.

Tên dự án:Trường tiểu học Thạnh Hòa
Tên gói thầu:Khối lớp học 4 phòng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: số 54 đường Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.872217- Fax: 073.875733
08/08/2008 đến 18/08/2008
1.000.000 (VND)
18/08/2008 14:00
18/08/2008 14:00