Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

07
Quý IV năm 2008
210 ngày lịch
Giá gói thầu:
 • 21.813.356 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm