Xây dựng hệ thống thoát nước từ đường Hùynh Văn Lũy đến đường Phạm Ngọc Thạch TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

Xây dựng hệ thống thoát nước từ đường Hùynh Văn Lũy đến đường Phạm Ngọc Thạch TX Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương

1
Quý 4/2008
210 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 7.793.932.900 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá