Đồ đạc thiết bị cho Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang

Đồ đạc thiết bị cho Ban quản lý Dự án VLAP tỉnh Tiền Giang

TG-G-007
Quý 4/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.000 (USD)
 • WB
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói