Chứng nhận sự phù hợp chất lượng

Chứng nhận sự phù hợp chất lượng

07
quí IV năm 2008
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 205.450.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm