GT: Xây dựng phần mềm tổng hợp báo cáo thanh tra phiên bản 1.0

GT: Xây dựng phần mềm tổng hợp báo cáo thanh tra phiên bản 1.0

GT: Xây dựng phần mềm tổng hợp báo cáo thanh tra phiên bản 1.0
Thuộc D.A: Xây dựng phần mềm tổng hợp báo cáo thanh tra phiên bản 1.0
Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 28/07/2008 đến 09 giờ 00 ngày 19/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (04) 2202828 (máy lẻ 2084); Fax: (04) 2208091
Giá bán: 1.000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu
: 09 giờ 00 ngày 19/08/2008