Thiết bị tin học văn phòng PPMU

Thiết bị tin học văn phòng PPMU

TG-G-008
Quý 4/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.000 (USD)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói