Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế

1
Thời gian thông báo mời thầu: ngày 16/10/2008. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 27/10/2008. Thời điểm đóng thầu: 9h00′ ngày 10/11/2008. Thời điểm mở thầu: 9h00′ ngày 10/11/2008
Phù hợp với tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình và tiến độ thực hiện dự án
Giá gói thầu:
 • 3350620000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm