Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Bình Thắng, huyện Dĩ An

Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Bình Thắng, huyện Dĩ An

Tên chủ đầu tư: UBND huyện Dĩ An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3124/QD-UBND
Ngày ban hành: 11/07/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 3182/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 32.997.222.183(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Trường Tiểu học Bình Thắng, huyện Dĩ An (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu xây lắp Trường tiểu học Bình Thắng, huyện Dĩ An
  • 24.013.466.475 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 480 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)