Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua xe máy

Kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua xe máyTên dự án: Mua trang thiết bị làm việc Tên gói thầu: Mua xe máy Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ Phương thức hợp đồng: Trọn gói Chi tiết kết quả lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu: Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc giang Số hiệu: 424/QĐ-VKS-VP Ngày ban hành: 29/04/2008 Phương thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói Thời gian thực hiện hợp đồng 05 ngày Tên nhà thầu được lựa chọn: Công ty TNHH xe máy Việt Nhật # Giá trúng thầu: 142500000 (VND)

Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Mua xe máy

Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Mua xe máy