Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị lẻ tin học của Đoàn Tiếp Viên

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị lẻ tin học của Đoàn Tiếp Viên

Tên chủ đầu tư:Tổng công ty HKVN
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2081/QĐ/TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Đoàn Tiếp Viên-Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:694/QĐ-ĐTV
Ngày ban hành:23/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 611.500.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị lẻ tin học của Đoàn Tiếp Viên (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01Trang thiết bị lẻ tin học của Đoàn Tiếp Viên
  • 611.500.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Trọn gói 35 ngày