Kế hoạch đấu thầu hạng mục hoàn trả QL21, đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816) huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu hạng mục hoàn trả QL21, đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816) huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Tên chủ đầu tư:Bộ Giao thông vận tải
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:2929/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:28/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Số hiệu:2554/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành:21/08/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ ,
Tổng mức đầu tư:
 • 23.209.512.019(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hạng mục hoàn trả QL21, đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816) huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) (4 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói thầu số 1: Hoàn trả QL 21 đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816)
 • 22.513.323.600 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo đơn giá 12 tháng
  2Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát
 • 571.838.419 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ xây dựng
  3Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình
 • 94.550.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định của Bộ Tài chính
  4Gói thầu số 4: Tư vấn kiểm toán, báo cáo quyết toán dự án
 • 29.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo quy định của Bộ Tài chính