Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất

Cung cấp dụng cụ, thiết bị chuẩn bị cho sản xuất

01
từ 10/10/2008 đến 10/11/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 655.450.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói