Kế hoạch đấu thầu: Phần mềm và dịch vụ

Kế hoạch đấu thầu: Phần mềm và dịch vụ

Tên chủ đầu tư: Viễn thông TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông TP.HCM
Số hiệu: 1958/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 11/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn thông TP.HCM
Số hiệu: 1958/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 11/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 957.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Phần mềm và dịch vụ (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Phần mềm và dịch vụ
  • 957.000.000 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Q.IV 2008Trọn gói 03 tháng