Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (Từ đường Duy Tân đến đường Ure), Khu vực I, khu phía Bắc phường Duy Tân , thị xã Kon Tum

Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (Từ đường Duy Tân đến đường Ure), Khu vực I, khu phía Bắc phường Duy Tân , thị xã Kon Tum

Tên chủ đầu tư:UBND thị xã Kon Tum
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND thị xã Kon Tum
Số hiệu:Số 1864/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:UBND thị xã Kon Tum
Số hiệu:Số: 1961/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2995861173(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (Từ đường Duy Tân đến đường Ure), Khu vực I, khu phía Bắc phường Duy Tân , thị xã Kon Tum (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1Gói thầu xây lắp công trình: Đường giao thông nội bộ đoạn D1-A3 (từ đường Duy Tân đến đường Ure), khu vực I, khu phía bắc phường Duy Tân, thị xã Kon Tum
  • 2559871111.00 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểntháng 10 đến tháng 11 năm 2008Theo đơn giá 120 ngày