Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008

Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008

01
Qúy IV/2008
Theo thực tế yêu cầu của gói thầu
Giá gói thầu:
 • 120.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008